אירוח ולינה בחאן מדברי 

http://www.spiceroute.co.il/%D7%97%D7%90%D7%9F-%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%94/